به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، حسین معتمدنیا مدیرکل هماهنگی و ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان  در جشنواره پیوند آسمانی با اشاره به هدف موضوع ازدواج در سند توسعه‌ فرابخشی را ازدواج آسان،پایدار و به هنگام دانست و افزود:رفع مشکل ازدواج جوانان،همکاری همه‌ دستگاه‌ها، سازمان‌های مردم نهاد و خیران را می‌طلبد که مباحث سیاستگذاری،هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی برای ساماندهی امور جوانان بر عهده‌ وزارت ورزش و جوانان است که به همین منظور ۱۳ موضوع در امر جوانان با عنوان سند توسعه فرابخشی تهیه شده است.

وی با تاکید بر اینکه مباحث جوانان به کمک همه‌ دستگاهها، سازمانهای مردم نهاد و خیرین نیاز دارد،تصریح کرد:وزارت ورزش و جوانان برای تحقق بند الف ماده‌ ۴۱ به عنوان دستگاه هماهنگ‌کننده سایر دستگاهها عمل می‌کند و دستگاههای اجرایی باید از همه‌ ظرفیتهای خود در امر ازدواج بهره‌مند شوند و از موازی کاری با یکدیگر بپرهیزند تا بتوانیم این گره جوانان را باز کنیم.

وی ادامه داد:ما،سازمانهای مردم نهاد و خیران را به یاری می‌طلبیم تا بتوانیم مشکل جوانان را به عنوان سرمایه‌های این جامعه برطرف کنیم. معتمدنیا خاطرنشان کرد:یک انسان سالم،خوب متولد می‌شود،خوب مراقبت می‌شود،سالم زندگی می‌کند و در نهایت اگر بیمار شد بلافاصله به پزشک مراجعه می‌کند؛ازدواج نیز یک تولد است که اگر موارد مذکور در آن رعایت شود از سلامت کامل برخوردار خواهد بود.

وی افزود:ازدواج یک مثلث با سه ضلع است و والدین خوب،دختر و پسر خوب و مشاور خوب سه ضلع آن را تشکیل می‌دهند.

مدیرکل هماهنگی و ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت:در سال ۸۸ مصوب شد که زوجین قبل از ازدواج، باید ۱۶ ساعت آموزش مهارتهای زندگی را فرا بگیرند اما متاسفانه این امر تاکنون محقق نشده است.