به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان،با اجرای طرح تشدید كنترل بهداشتی واحدهای عرضه مواد غذائی توسط مركز بهداشت شماره 2 اصفهان در منطقه رهنان، نزدیك به 1 تن و نیم مواد غذائی فله‌ای و غیربهداشتی جمع‌آوری و توقیف شد تا با انجام تشریفات لازم قضائی معدوم گردد.

مهندس هوشنگ طاهری بازرس بهداشت محیط كه مسئولیت این طرح را به عهده داشت گفت: اقلام مكشوفه شامل مواد غذائی مختلف از جمله برنج پخته، پنیر پرورده، ترشی و عسل می‌باشد.

شایان ذكر است عمده این اقلام در دو انبار غیربهداشتی نگهداری می‌شد كه با انتقال مواد غذائی موجود در آنها به مركز بهداشت، درب انبارها پلمپ گردید و متصدیان متخلف به مراجع قضائی معرفی شدند.