به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، بر اساس آمار ارائه شده از سوی پزشكی قانونی استان اصفهان، در یازده ماهه امسال،‌ یك هزار و ۲۸ نفر شامل ۸۰۲ مرد و ۲۲۶ زن، در حوادث رانندگی استان اصفهان جان خود را از دست دادند.

بر اساس این گزارش،‌ بیشترین تلفات حوادث ترافیکی با ۵۳۸ مورد در جاده‌های برون‌شهری و پس از آن با ۴۰۲ مورد در مسیرهای درون‌شهری، ۶۸ مورد در جاده‌های ‌روستایی و ۱۶مورد مربوط به جاده های خارج استان و ۴ مورد نامعلوم گزارش شده است.

همچنین در یازده ماهه امسال، ۲۰ هزار و ۸۴۶ مصدوم حوادث ترافیکی به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان و مراکز تابعه مراجعه كردند که از این تعداد ۱۵ هزار و ۲۴۴ نفر مرد و ۵ هزار و ۶۰۲ نفر زن هستند.

این گزارش حاكی است، مصدومین حوادث ترافیکی یازده ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۲ و یک دهم درصد کاهش یافته است.

گفتنی است، در بهمن ماه امسال نیز ۸۰ نفر در تصادفات، جان خود را از دست دادند كه از این تعداد ۶۳ نفر مرد و ۱۷ نفر زن بودند.

شایان ذکر است، تعداد مصدومین حوادث رانندگی در این مدت ۱۴۴۵ نفر بوده است.