به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان،سید مرتضی سقاییان نژاد شهردار اصفهان در حاشیه مراسم بهره برداری از طرح های منطقه ۷ و سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری گفت: خدا را شاكر هستم که در روزهای پایانی سال ۹۲ شاهد بهره برداری از این طرح ها هستیم.

وی با بیان اینكه برای احداث طرح های منطقه ۷، ۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است، گفت: با احتساب آزادسازی ۳۲ میلیارد تومان برای پروژه های منطقه ۷ هزینه شده به طوری كه زمانی این منطقه از مناطق محروم شهر محسوب می شده است.

شهردار اصفهان اضافه كرد: منطقه ۷ به دو منطقه ۷ و ۱۴ تفكیك شد تا رسیدگی به مناطق محروم بهتر و بیشتر شود كه امروز با توجه به حجم پروژه هایی كه به بهره برداری رسید سیر پیشرفت در این منطقه آغاز شده است.

وی با بیان این مطلب كه برای طرح های سازمان میادین ۴۰ میلیارد تومان هزینه شده است، تصریح كرد: از محاسن پروژه های شهرداری این است كه مردم به صورت مستقیم از فواید آنها بهره می برند.

سقاییان نژاد از ابراز خوشحالی شهروندان با افتتاح بازارهای روز كوثر سخن به میان آورد و ادامه داد: شادابی شهروندان منجر می شود خستگی از تن مدیران شهری بیرون برود.

وی اضافه كرد: سال آینده نیز مکررا این افتتاحیه ها از جمله در منطقه ۱۰ و مجدد در منطقه ۷ ادامه خواهد یافت. این مهم به این معناست كه ما باید مدیریت منطقه ای را باور كنیم.

شهردار اصفهان با انتقاد از مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد اینکه ساختمان ها مشمول مقررات مالیات بر درآمد می شوند، اظهار کرد: با این مصوبه به نظر می رسد بخش ساختمان روبه افول برود و بودجه های شهری كاهش یابد.

وی یادآور شد: اخذ این مالیات علاوه بر هزینه های پروانه ساخت، بیمه و نظام مهندسی است بنابراین به نظر می رسد بخش ساختمان روبه افول برود و بودجه های شهری كاهش یابد.

سقاییان نژاد با تاكید بر اینكه كلان شهرها جمعیت ۱۶ استان كشور را شامل می‌شوند، گفت: درصورت كمرنگ شدن بودجه كلان شهرها از سوی مجلس و دولت، با توجه به این كه بیش از ۸۵ درصد جمعیت كشور شهر نشین هستند مشكل ایجاد می شود و كلان شهرها دچار معضلاتی می شوند.

وی با بیان این كه در طی سنوات گذشته تاكنون دولت به دلیل گرفتاری های متعدد نتوانسته به شهرها رسیدگی كند، گفت: مدیریت شهری این مهم را بردوش گرفته اما متاسفانه این تصور ایجاد شده که كلان شهرها بودجه كافی دارند لذا از طرق مختلف بودجه های كلان شهرها كاهش یافته یا قطع شده است و این موضوع خطری برای كلان شهرها است.

سقاییان نژاد با اشاره به این كه بعضی از كمك هایی كه دولت پرداخت كرده از جمله در زمینه حمل و نقل عمومی كمرنگ شده است، ادامه داد: به طور حتم با این روش وظایف به خوبی انجام نمی شود.

وی همچنین افزود: با توجه به این كه در تمام دنیا ۱۵ درصد مالیات های شهر در همان شهر هزینه می شود اما متاسفانه اختصاص بودجه مالیات بر ارزش افزوده در كلان شهرهای كشور ما كاهش و كسر شده است.