به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، سرپرست جدید دانشگاه کاشان در مراسم تودیع رئسی سابق این دانشگاه که با حضور معاون حقوقی وزیر علوم برگزار شد، رئوس برنامه های خود را بیان کرد و گفت: تبدیل دانش به فناوری و محصول و تربیت انسان‌های صالح، شایسته، قانون مدار و عدالت محور برای اداره کشور لازم است.

عباس زراعت با بیان اینکه انسانی که از این دانشگاه فارغ التحصیل می شود با کسی که تازه وارد دانشگاه شده باید متفاوت باشد، افزود: بایستی به جنبه های معنوی و اخلاقی اساتید و دانش آموختگان توجه شود و ایجاد تناسب توانمندی های دانش آموختگان دانشگاه با نیازهای جامعه مد نظر قرار گیرد.

وی ایجاد محیطی برخوردار از عقلانیت، معنویت، سیاسی و غیر جناحی پویا و آزاد و اخلاقی و ارزشی را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: دانشگاه باید سیاسی باشد نه کارگزار جناح ها.

زراعت، یکی از مشکلات در دانشگاه ها را فقدان مدیریت درست عنوان کرد و گفت: دانشگاه باید تدبیر امور کند و روحیه آرمان گرایی، کمال جویی، نقادی، صداقت و مشارکت جویی را در بین دانشجویان تقویت کند.

وی با بیان اینکه استقلال در دانشگاه باید حفظ شود افزود: دانشگاه باید مستقل باشد و نباید از بیرون ایده بگیرید.

سرپرست دانشگاه کاشان، مدیریت در دانشگاه را همراه با نظر سنجی و حمایت و همکاری دانشگاهیان لازم دانست و خاطر نشان کرد: باید از تجارب بازنشگستگان و کسانی که دغدغه فکری دانشگاه را دارند در مدیریت دانشگاه استفاده شود.

وی عدالت محوری، توسعه همه جانبه و ارزش های دینی و حمایت از تشکل های دانشجویی، غیر دانشجویی و اساتید را مورد تاکید قرار د اد و افزود: توجه به کیفیت آموزش و پژوهش، رفاه استادان، کارکنان و دانشجویان و احترام به آزادی و حقوق شهروندی باید سر لوحه امور قرار گیرد.