به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، محمد سلطان حسینی مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در مجمع سالیانه هیأت ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی استان اصفهان با بیان این مطلب اظهار کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان بهترین سالن ورزشی خود که سالن پیروزی است را تقدیم هیأت ورزش روستایی کرده است؛ علی رغم اینکه بارها هیأت فوتبال و سایر هیأت ها خواستار در اختیار گرفتن این سالن شده‌اند.

سلطان حسینی با اشاره به مشکلات ورزش اصفهان اضافه کرد: بسیاری استان اصفهان را جزو استان های برخوردار کشور قلمداد می‌کنند و بر همین اساس، کمترین بودجه‌های کشوری به اصفهان اختصاص می‌یابد که من فردا در وزارتخانه درباره همین موضوع با وزیر جلسه دارم و این مسئله را مطرح خواهم کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بیان کرد: یکی دیگر از معضلات ورزش استان، معارضان ورزشگاه نقش جهان است و پول هایی که برای این موضوع برداشت شده تا به حال بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان بوده است و این بخشی است که ما می دانیم و شاید بیش از اینها هم باشد، معارضان هم در این مورد حق دارند و با گرفتن وکیل پیگیر این مسئله شده اند و به هر حال، هم اکنون این مشکلات گریبانگیر ورزش استان است.

سلطان حسینی گفت: در هیأت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی صفا و صمیمیت چه در مسئولان و چه در مخاطبین وجود دارد و انسان واقعاً از این صمیمیت لذت می برد،گاهی در فوتبال میلیون‌ها تومان صرف می‌شود تا یک ورزشکار پایی به توپ بزند که اگر همین پول به سمت ورزش روستایی بیاید، تحول عظیمی در ورزش روستایی رخ می‌دهد، خوشبختانه شاهد هستید که وزیر ورزش و جوانان نیز از همان ابتدا به این مباحث و جلوگیری از ریخت و پاش در ورزش‌های خاص، اهتمام ویژه نشان داده است.