به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، علی ادیب عضو هیات مدیره مجمع خیران ورزش ‌یار استان اصفهان افزود: با بیان اینكه آیین نامه فعالیت مجمع خیران ورزش ‌یار استان اصفهان می‌ بایست به تصویب هیات دولت برسد.

وی تصریح كرد: موانع و مشكلاتی كه در راستای فعالیت خیران ورزش ‌یار وجود دارد در این آیین نامه دیده شده، از جمله نحوه اداره اماكن ورزشی خیرساز كه طرح اداره هیات امنایی این اماكن پیشنهاد شده است.

ادیب با اشاره به اینكه در راستای تكمیل پنج طرح ورزشی در شهرستان آران و بیدگل و اصفهان تلاش ‌های زیادی صورت گرفته است افزود: طرح‌ های ورزشی آران و بیدگل در حال بهره برداری است و بخش اعظمی از مشكلات سخت افزاری این شهرستان با تكمیل این طرح ‌های ورزشی حل شده است.

وی با تاكید بر اینكه حمایت از سرمایه های خیران ورزش یار گفت: تنها راه رسیدن به این مهم، اداره اماكن ورزشی خیرساز به صورت هیات امنایی است كه مدیریت این اماكن با حضور خیر سرمایه گذار انجام شود.

عضو هیات مدیره مجمع خیران ورزش یار استان اصفهان خاطرنشان كرد: خیران ورزش یار همان خیران مدرسه سازی هستند كه با فعالیت گسترده و مثبت خود اصفهان را از مدرسه بی نیاز كردند و حمایت آنها می ‌تواند دولت را در راه توسعه زیرساخت ‌های ورزشی یاری كند.