به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، برای نخستین بار در کشور طرح ترموگرافی (تصویر برداری حراراتی) در شرکت گاز استان اصفهان به منظور صرفه‌جویی و بهینه‌سازی انرژی اجرایی شد.

بنا بر اعلام شرکت گاز استان اصفهان، با توجه به گسترش تجهیزات، ناکارآمد شدن روش‌های سنتی بازدید‌های منظم و پیشگیرانه و از سویی تجربیات چندین ساله در استفاده از دوربین‌های ترموویژن، اهمیت به کارگیری فناوری تصویربرداری حرارتی در راستای بهبود روش‌های بهره‌برداری را ضروری ساخته است.

در این راستا، ۳۶ نقطه نظیر ایستگاه‌ها، ساختمان‌ها، تاسیسات، موتورخانه‌ها و... در مناطق گرمسیری، سردسیر و معتدل سطح استان اصفهان از لحاظ مصرف انرژی اندازه‌گیری و میزان و وضعیت هدر رفت انرژی با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته الکترونیکی مورد فیلم برداری قرار گرفت تا اقدامات اصلاحی و بهبود تعریف شوند.

شایان ذکر است؛ در تصویر برداری عادی از نقاط ذکر شده، هیچ‌گونه پرت انرژی قابل مشاهده نیست، اما با تجهیزات ویژه عملیات ترموگرافی که تکنولوژی روز دنیا محسوب می‌شود، حتی میزان انرژی هدر رفته نیز اندازه‌گیری و به خوبی قابل رویت است.

این فرآیند توسط امور HSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست) به مدت یکسال به طول انجامید و در حال حاضر نتایج آن به صورت کتابی مدون برای تعریف پروژه‌های بهبود در دسترس کار‌شناسان امر قرار گرفته است.

نتایج به دست آمده از این فرآیند حاکی است که بیشترین پرت انرژی در فصول سرد سال مربوط به مناطق سردسیر و در فصول گرم مربوط به مناطق گرمسیری است.

محدود بودن منابع انرژی فسیلی و پدیده‌های زیست محیطی نظیر گرم شدن کره زمین و سایر تغییرات جوی و نیز مصرف روز افزون انرژی موجب توجه کشورهای مختلف به بهینه‌سازی مصرف انرژی شده است.