به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، مرکز بهداشت استان اصفهان همایش یک روزه ای را تحت عنوان "ارتقا کیفیت زندگی سالمندان اولویت استانی" برگزار می‌کند.

همانطور كه طول عمر افراد افزایش می یابد، اهمیت رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت نیز، با توجه به حفظ كاركرد واستقلال افراد و افزایش كیفیت زندگی آنها، روز به روز بیشتر آشكار می شود. دنیا در حال پیرشدن است و کشورهای پیشرفته با کنترل موالید و ارتقا سطح بهداشت جامعه خود سال هاست که با این پدیده آشنا هستند. این بدان معنا نیست که افراد مسن هیچ بیماری یا مشکلی را تجربه نمی‌کنند بلکه منظور آن است که کنترل و درمان به موقع علایم و بیماری‌ها منجر به افزایش کیفیت زندگی خواهد شد.

در همین راستا مرکز بهداشت استان اصفهان در نظر دارد همایش یکروزه ای را تحت عنوان "ارتقا کیفیت زندگی سالمندان اولویت استانی" برگزار کند.

در این همایش که باحضور مقامات و مسئولین استانی، دانشگاهی و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار خواهد شد، سخنرانان در خصوص تکریم و نیازهای سالمندان، ساماندهی به وضعیت سالمندان، دستاوردهای برنامه سلامت سالمندان، آلزایمر در سالمندی و ورزش در سالمندان به ارایه مطالب خود می پردازند.