به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان؛ فریدون ‏ابراهیمی مدیر کمیته امداد فلاورجان گفت: اولین همایش سالمندان امداد با هدف بررسی وضعیت جسمی سالمندان در امداد ‏فلاورجان برگزار شد.‏

وی در ادامه تصریح کرد: بیش از 50 نفر از سالمندان در این همایش حضور یافته و از برنامه های ‏اجرایی این همایش بهره مند شدند.‏

مدیر کمیته امداد فلاورجان با اشاره به برنامه های اجرایی در این همایش، اظهار كرد: از جمله ‏برنامه ها ی اجرایی در این همایش کلاس آموزشی پیشگیری از بیماریهای سالمندان بود که با ‏همکاری شبکه بهداشت شهرستان به صورت رایگان برگزار و در پایان از 40 نفر سالمندان تست ‏قندو فشار خون گرفته شد.‏

فریدون ابراهیمی در پایان از کارشناسان بهداشت فلاورجان تشکر کرد و گفت: در پایان این ‏همایش از کلیه سالمندان تقدیر بعمل آمده و به رسم یادبود یک دستگاه تست قند خون به آنان اهدا ‏شد.‏