به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، شهید سرافراز "حاج عباس مهرابی" پس از ۳۲ سال تحمل رنج ناشی از جانبازی، صبوری را به معنای واقعی معنا كرد و سرانجام به دیار حق شتافت.

شهید مهرابی در سال 61 در مناطق عملیاتی جنوب و در عملیات فتح المبین قطع نخاع شد و در بستر جانبازی آرمید تا جهادش را با صبر ادامه دهد.

این جانباز نزدیك به ده سال به علت زخم بستر شبها را بر صندلی چرخدار سحر می كرد.
 
پیکر مطهر این شهید امروز بر روی دستان مردم شهید پرور نجف آباد تشیع شد و در گلستان شهدای نجف آباد اصفهان به خاک سپرده شد.