به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، شرکت آب منطقه ای اصفهان زمان جاری شدن آب زاینده رود را در شهر اصفهان ، نیمه آبان عنوان کرد.

شركت آب منطقه ای اصفهان با عنوان اینکه از 12 ماه جاری خروجی سد زاینده رود به منظور تامین آب زمین های مزروعی محدوده این حوضه آبی افزایش می یابد ، تاکید کرد : سه روز بعد از گشودن آب روی بستر زاینده رود ، شهر اصفهان و نیز کانال های آبیاری آبشار و رودشت شاهد جاری شدن این رودخانه خواهد بود.

زاینده رود در طول سالهای اخیر به سبب خشکسالی های متوالی ، افزایش روز افزون مصرف و نیز برخی معضلات فراروی مدیریت منابع آب در این حوضه آبی در محدوده پایین دست خشک و تنها در محدوده ای کوچک در بالا دست جاری بوده است.

مسوولان وزارت نیرو با توجه با بارش های سال گذشته و برآورد ذخیره موجود در سد زاینده رود تصمیم دارند که حدود 400 میلیون مترمکعب آب موجود در پشت این سد را برای تامین آب زمین های کشاورزی در فصل کشت پاییزه بر روی بستر خشک این رودخانه رها کنند.

سد زاینده رود که دارای گنجایشی افزون بر یک میلیارد و 400 میلیون مترمکعب آب در سالهای پر بارش است در سالهای اخیر شاهد ذخیره ای کمتر از 900 میلیون مترمکعب بوده است.

زاینده رود به عنوان بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران از کوه های چلگرد در استان سردسیر چهار محال بختیاری سرچشمه گرفته و به تالاب گاوخونی در منطقه کویری شرق اصفهان می ریزد .

کاهش بارش ها در سال های گذشته موجب شده است که زاینده رود از یک جریان آبی دائمی به یک رودخانه فصلی بدل و تالاب گاوخونی نیز خشک شود.