به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، سید اکبر زهرایی رییس اداره فنی و حرفه ای و کاردانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در جلسه کمیته ارتقای فرهنگ کار ، کار آفرینی و کار گروهی این اتاق گفت: نخستین قدم برای توسعه کارآفرینی و کار گروهی، تقویت و توانمندسازی معلمان هنرستان ها و متوسط اول است.

وی افزود:دو هزار مدرسه متوسط در کنار 400 هنرستان استان می تواند زمینه فرهنگ سازی کارآفرینی و کارگروهی را فراهم کند.

وی از آموزش 260 رشته در هنرستان های کار و دانش استان اصفهان خبر داد و گفت: تخصص گرایی و آموزش مهارت های فنی از جمله برنامه های آموزش و پرورش برای تقویت دانش آموزان در مدارس است.

وی خواستار تهیه بانک اطلاعات مشاغل و نیازهای شغلی جامعه شد و اظهار کرد: نیازهای جامعه به مشاغل مختلف باید بررسی شود تا بر اساس آن آموزش و پرورش به آموزش مهارت های مرتبط با آن رشته ها بپردازد.

زهرایی به نقش کلیدی معلمان در آموزش کارآفرینی و فرهنگ سازی کار گروهی تاکید کرد و گفت: معلمان می توانند با ارایه آموزش های موثر و به روز ، دانش آموزان را نسبت به موضوع کارآفرینی و کارگروهی ترغیب کنند.

این کارشناس آموزش و پرورش اصفهان به کمبود بودجه این اداره کل برای تقویت معلمان دروس کارآفرینی اشاره کرد و افزود: اتاق بازرگانی با همکاری آموزش و پرورش می تواند دوره های آموزشی برای معلمان کارآفرینی هنرستان و متوسطه اول با هدف توانمندشدن آنان برگزار کند.

کارآفرینی (Entrepreneurship) با ایجاد فرصتهای شغلی و تولید ثروت و بهبود شرایط اقتصادی، پیش زمینه ای اساسی برای ارتقای سطح فرهنگی جامعه است.