به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، محمود خدادوست معاون طب سنتی ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیام خود خطاب به سومین همایش کشوری پیشگیری و درمان با طب مکمل که روز چهارشنبه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آغاز شدگفت: روش های طب سنتی و مکمل در کشور مورد استقبال قرار گرفته و وزارت بهداشت از طریق انجمن ها و مجوزهای درمانی به نشر آنها کمک کرده است.

خدادوست افزود: اوائل امسال سیاست های کلی سلامت از طرف رهبر معظم انقلاب ابلاغ و بر وزارت بهداشت تکلیف شد که نسبت به بازشناسی، ترویج، توسعه و نهادینه سازی طب سنتی ایران در نظام سلامت اقدام کند.

وی ادامه داد: در سیاست های ابلاغ شده، طب سنتی در نظام سلامت بطور هوشمندانه دیده شده و این موضوع از تولید و فرآوری گیاهان دارویی توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت بهداشت تا روز آمد و استاندارد کردن روش های تشخیصی و درمانی مورد تاکید قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه سازمان جهانی بهداشت نیز برای سال های 2002 تا 2005 به راهبردهای اساسی برای توسعه استفاده از ظرفیت طب سنتی و مکمل در نظام سلامت اشاره کرده است، گفت: این سازمان تکلیف کرده که کشورهای عضو، خدمات خود را در حوزه طب سنتی در نظام سلامت ادغام و از این ظرفیت استفاده کنند.

معاون طب سنتی ایران وزیر بهداشت افزود: سازمان بهداشت جهانی به این نتیجه رسیده که تقاضا و گرایش به سمت طب سنتی و مکمل در سراسر جهان رو به افزایش است و طب مکمل نه تنها برای درمان بیماری ها بلکه برای پیشگیری از بروز بیماری ها و ارتقا و حفظ سلامت مفید کاربرد دارد.

خدادوست با بیان اینکه بسیاری از کشورها در این حوزه ورود و پیشرفت کرده اند، اظهار کرد: جهانی شدن استفاده از طب سنتی و مکمل جزو رویکرد این کشورهاست و آنها بدنبال این هستند که اگر یک روش یا محصول از طب سنتی در منطقه ای می تواند قابلیت استفاده برای مناطق دیگر جهان داشته باشد باید به فراگیر شدن آن توجه کرد.

وی تصریح کرد: در کشور کره خدمات طب سنتی از سال 1987 زیر پوشش بیمه قرار گرفته و در چین حدود 440 هزار موسسه با 520 هزار تخت بیمارستانی برای ارائه مراقبت بهداشتی طب سنتی وجود دارد.

وی اظهار امیدواری کرد که مسئولین سلامت کشور با بررسی و اولویت بندی طب مکمل، برای ساماندهی همه روش های مکمل و رسمی کردن آموزش آنها تلاش کنند.

معاون طب سنتی ایران وزیر بهداشت گفت: زمان آن رسیده که دستاوردهای محققین کشور در همایش ارائه و افرادی بیشتری با این روشها آشنا شوند.