به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، در راستای پایش زیست محیطی رودخانه زاینده رود و تالاب بین المللی گاوخونی، گروه های گشت و کنترل سیار یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان، درحال فعالیت هستند.
براساس این گزارش، عوامل یگان حفاظت محیط زیست استان، موفق به کشف و ضبط ۳۵ قطعه پرنده وحشی و ۷ قبضه سلاح شکاری از متخلفین شکار و صید شدند.
گفتنی است، متخلفین برای رسیدگی قانونی به اتهام خود به مراجع قضایی معرفی شدند.