به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش وجوانان سید نصرالله سجادی طی حکمی رامین طباطبایی را به عنوان سرپرست دفتر استعداد یابی و توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای منصوب کرد.

در متن حکم سرپرست وزارت ورزش و جوانان آمده است:

جناب آقای رامین احمدی طباطبایی

نظر به تعهد، تخصص و تجربه و به موجب این حکم با حفظ پست ثابت سازمانی به سمت " سرپرست دفتر استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای " منصوب می شوید.

انتظار دارم با بهر ه گیری از نظرات کارشناسان آن دفتر و در تعامل با سایر واحدهای سازمانی ستادی و استانی درانجام امور محوله کوشا باشید.

توفیق روز افزون جنابعالی را از درگاه خداوند متعال آرزومندم.

گفتنی است، وی پیش از این معاونت دفتر برنامه ریزی و نظارت توسعه ورزش و جوانان، سخنگو و قائم مقام دبیر کل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ و مدیر کلی مرکز آموزش و تربیت مربی سازمان تربیت بدنی و ... را درکارنامه فعالیت حرفه ای خود به ثبت رسانده است.