تعامل سازنده کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش
وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک دو بال حرکتی ورزش کشور هستند که تعامل سازنده آنها با یکدیگر سبب پیشرفت و تعالی ورزش خواهد شد. به نظر می رسد در دوره جدید و با حضور دکتر صالحی امیری این تعامل سازنده بیش از همیشه برقرار خواهد بود و همین به تعالی و موفقیت ورزش به ویژه در بازی های آسیایی اینچئون کمک شایانی خواهد کرد. در نشست اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک با سرپرست وزارت ورزش و جوانان این تعامل سازنده به عینه مشاهده شد. در این جلسه گزارش کاملی از عملکرد کمیته ملی المپیک از سال 1387 تا امروز به آقای صالحی امیری ارائه دادیم. صحبت‌های صالحی امیری در خصوص مسائل فرهنگی و اخلاقی در ورزش بود و ایشان اعتقاد داشت باید سیاست‌های یگانه و هماهنگی بین کمیته و وزارت ورزش وجود داشته باشد. مطالب ایشان قابل توجه است. در این نشست مسائل مختلفی از قبیل بودجه، خودکفایی فدراسیون‌ها و عدم دخالت دیگران در ورزش عنوان شد. اهم این نشست رعایت اصول اخلاقی در ورزش، حفظ کرسی‌های بین‌المللی، تشکیل شورای عالی ورزش و مسائل بودجه بود که قرار شد مسائل مالی با هماهنگی کمیته و البته نیاز فدراسیون‌ها و براساس تقویم آنها طبق ضوابط خاص انجام شود. در این نشست صالحی امیری معاونان خود را به اعضای هیئت اجرایی معرفی کرد و قرار شد تقویم تدارکاتی فدراسیون‌ها اخذ شده تا در خصوص مسائل مالی آنان نیز صحبت شود. صالحی امیری به ثبات، همبستگی و انسجام و همچنین تداوم کار و همبستگی تاکید کرد. ایشان اعتقاد دارد باید از افراد شایسته استفاده شود و می‌گفت ورزش کشور به افراد باتجربه و کلان‌نگر نیاز دارد و باید از این افراد استفاده شود.
بهرام افشارزاده-دبیرکل کمیته ملی المپیک