به گزارش سرویس ورزشی برنا، در این مجمع رئیس فدراسیون عملکرد یک ساله فدراسیون دوچرخه سواری را تشریح کرد و نماینده های هئیت های سراسر کشور پیشنهادات خود را برای پیشرفت و توسعه ی رشته مفرح دوچرخه سواری در سال ١٣٩٣ بیان کردند.
 
هم چنین مواردی در خصوص بوجه سالیانه، ایجاد اماکن ورزشی، پیست های حرفه ای دوچرخه سواری، ایجاد تفاهم نامه بین هئیت های استان ها با آموزش و پرورش برای استعداد یابی و پرورش قهرمان های بیشتر در این رشته و ایجاد فضا و زیر ساخت مناسب برای رشد بانوان دوچرخه سوار مطرح شد.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در حاشیه این مجمع، توسعه دوچرخه سواری در سطح همگانی را یکی از اولویت های برنامه های فدراسیون عنوان کرد و افزود: سیاست وزارت ورزش و جوانان و شخص دکتر گودرزی این است که این رشته در سطح همگانی توسعه یابد بنابراین یکی از مهمترین اولویت های ما همین موضوع است.
 
قمری در خصوص کمک وزارت ورزش و جوانان به بخش قهرمانی این رشته تصریح کرد : با توجه به بودجه و تکمیل تخصیص اعتبار اداره تجهیز و توسعه ی اماکن ورزشی، پیست های استانداردی را احداث می کنیم و ایجاد زیر ساخت های استاندارد ورزشی یکی دیگر از اولویت این فدراسیون خواهد بود.
 
وی در پایان گفت: فدراسیون دوچرخه سواری در حال انجام پیگیری های لازم جهت احداث پیست سر پوشیده چوبی استاندارد در شهر ساری استان مازندران است.