به گزارش سرویس ورزشی برنا، مسابقات شنای قهرمانی کشور بانوان (گرامیداشت دهه فجر) رده های سنی ۱۲-۱۱ سال پنجم و ششم و ۱۴-۱۳ سال هفتم و هشتم اسفندماه در استان تهران برگزار می شود.
• برنامه این دوره از رقابت ها به شرح زیر است:
رده سنی ۱۱-۱۲ سال
صبح روز اول : ۲۰۰ متر کرال پشت،۵۰ متر آزاد،۲۰۰ متر قورباغه،۴۰۰ متر آزاد،۱۰۰×۴ متر مختلط تیمی
عصر روز اول: ۲۰۰ متر مختلط انفرادی،۵۰ متر کرال پشت،۱۰۰ متر آزاد،۵۰ متر قورباغه،۱۰۰ متر پروانه
صبح روز دوم: ۲۰۰ متر آزاد،۵۰ متر پروانه،۱۰۰ متر قورباغه،۱۰۰ متر کرال پشت،۱۰۰×۴ متر آزاد تیمی
رده سنی ۱۴-۱۳ سال
صبح روز اول: ۲۰۰ متر کرال پشت، ۵۰ متر آزاد، ۲۰۰ متر قورباغه،۴۰۰ متر آزاد،۱۰۰×۴ متر مختلط تیمی
عصر روز اول: ۴۰۰ متر مختلط انفرادی، ۱۰۰ متر آزاد، ۵۰ متر کرال پشت، ۱۵۰۰ متر آزاد، ۱۰۰ متر پروانه
صبح روز دوم: ۲۰۰ متر آزاد، ۵۰ متر پروانه، ۱۰۰ متر قورباغه، ۱۰۰ متر کرال پشت،۲۰۰×۴ متر آزاد تیمی
عصر روز دوم: ۲۰۰ متر مختلط انفرادی، ۵۰ متر قورباغه، ۲۰۰ متر پروانه،۱۰۰×۴ متر آزاد تیمی،۸۰۰ متر آزاد