به گزارش رویس ورزشی برنا، با حکم محسن رضوانی یعقوب کشاورز به سمت سرپرستی هیات شنای استان اردبیل منصوب شد.

در حکم وی آمده است:
احتراماً بنا به پیشنهاد اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل در نامه شماره ۱۶۷۷۰/۱/۲۰۲ مورخ ۱۳/۱۱/ ۹۲
و باستناد به مفاد تبصره ۳ ماده ۱۰ آئین نامه هیات های ورزشی، به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست هیأت شنا استان اردبیل منصوب می شوید. شایسته است ضمن اداره امور هیأت و اعمال ضوابط آئین نامه مربوطه طی مدت سه ماه اقدامات لازم را در خصوص برگزاری مجمع عمومی انتخاب رئیس هیأت معمول فرمائید.

امید است با اتكال به خداوند منان و با بهره گیری از توانمندی موجود در امور محوله موفق و مؤید باشید.