به گزارش سرویس ورزشی برنا، مسابقات در رشته مارپیچ بزرگ با حضور بیش از 30ورزشکار شرکت کننده آقایان زیر نظر نماینده فنی فدراسیون جهانی بهرام ساوه شمشکی برگزار و فردا مسابقات لیگ در رشته مارپیچ کوچک ادامه خواهد یافت.

پس از برگزاری مسابقات نتایج ذیل به دست آمد:
1-حسن کلهر باشگاه میهن
2-حسین کلهر باشگاه میهن
3-سید حسین صید باشگاه شانا