به گزارش سرویس ورزشی برنا، این دوره آموزشی با حضور 21 شرکت کننده که شامل 8 نفر از چهارمحال و بختیاری، 11 نفر از اصفهان، یک نفر از خوزستان و یک نفر از تهران برگزار شد.

در این دوره آموزشی بازآموزی قوانین ایت بال، ناین بال، تن بال و اسنوکر انجام شد و پس از آن قوانین و مقررات اسنوکر شش توپ و بیلیارد انگلیسی به طور کامل ارائه گردید و تمامی داوران شرکت کننده در طی دوره حداقل پنج مرتبه داوری نموده و ایرادات و نواقص آنان توسط دیگران مطرح شد.

این دوره آموزشی به مدرسی نصرالله جعفری در دو نوبت صبح و بعدازظهر طی پنج روز برگزار شد.