درپی برگزاری اولین سمپوزیم علمی مدیران تربیت بدنی شهرداری های کلانشهرها ومراکزاستانهاکه درمحل سالن توحید تهران برگزار شد، مسئولین تربیت بدنی شهرداریهای کل کشور حضور یافتند و تجربیات خود را با یکدیگر تبادل نمودند.
 
در این سمپوزیم کمیته ها و انجمن های ورزشی فدراسیون ورزش های همگانی و دیگر فدراسیون ها حضورداشتند و ورزش های خود را جهت ترویج در شهرداری کل کشور به معرض دید مسئولین قرار دادند که از میان کلیه انجمن ها وکمیته ها، ورزش بهکاپ مورد استقبال زیاد مدعوین و مسولین قرار گرفت. در این مراسم آقا میر ریاست سازمان ورزش شهردار ی تهران به انجام این ورزش پرداخت و ضربات آزاد خود را به داخل دروازه زد و مورد تشویق حاضرین قرار گرفت. همچنین بهنام ابولقاسمپور بازیکن سابق پرسپولیس، به انجام این ورزش پرداخت. وی پس از انجام ورزش بهکاپ این ورزش را ورزشی مفرح و نیازمند تفکر و آمادگی جسمانی دانست و حمایت خود را جهت ترویج این ورزش اعلام کرد.
 
وی در ادامه افزود: تمام شهرداری های تهران و شهرستانها باید تلاش کنند تا این ورزش ملی و ایرانی در سطح کشور گسترش دهند و همچنین تاکید کرد این ورزش نیاز به پشتیبانی وحمایت همه جانبه از سوی تمامی دست اندرکاران دارد.
 
عباس مغاری مدیر روابط عمومی کمیته مستقل بهکاپ نیز ابراز امیدواری کرد با استقبال بی نظیری که از سوی مسئولین ورزشی شهرداری های کل کشور ازاین ورزش شده است، سال آینده مسابقات کشوری با شکوه تر برگزار شود.