به گزارش سرویس ورزشی برنا، نخستین روز جدول اصلی رقابت های تنیس فیوچرز با برگزاری دیدار های انفرادی و ۲ نفره پیگیری شد که در نهایت در بخش انفرادی تنیسورهای از کشورهای ایران، روماتی، سوئیس، ایرلند، هلند، روسیه، برزیل، اتریش، اسپانیا، اوکراین، صربستان و کرواسی راهی مرحله بعدی بازی ها شدند که تایج کامل بازی ها به شرح زیر است:

یونس راچیدی از مراکش- ویکتور کریووی از رومانی ( ۰-۶ و ۱-۶ کریووی از رومانی)
جسی کالامبای از سوئیس- واسیلی آنتونسکو از رومانی ( ۴-۶ (۶ ) ۶-۷ کالامبای از سوئیس)
دنیل گرنسی از ایرلند- ژرم اینزریلو از فرانسه ( ۱-۶ و ۱-۶ گرنسی از ایرلند)
لوئی پرت از سوئیس – وسلی کولخوف از هلند ( ۴-۶ ، ۴-۶ و ۶-۳ کولخوف از هلند)
تالس تورینی از برزیل – متئو فابر از کرواسی ( ۰-۶ و ۱-۶ تورینی از برزیل)
الکساندر ایگوشین از روسیه – مارک ورورت از هلند ( ۳-۶ و ۴-۶ ایگوشین از روسیه)
استفان فرانسن از هلند- الکساندر کوشاکوف از اوکراین ( ۲-۶ و ۲-۶ فرانسن از هلند)
کریستین سوله آ از رومانی- میشائیل لینزر از اتریش ( ۴-۶ و ۱-۶ لینزر از اتریش)
پاتریک از رومانی – آرتور فرانسوآ ( ۱-۶ ، ۶-۴ و ۴-۶ پاتریک از رومانی)
الکساندر زوربین از روسیه- جوردی مونزو از ونزوئلا ( ۱-۶ و ۵-۷ زوربین از روسیه)
لوکاس زوآیلی از سوئیس – گارسیا اولیودا از اسپانیا ( ۳-۶ و ۱-۶ اولیودا از اسپانیا)
وادیم الکسینکو از اوکراین- بالرت از موناکو ( ۲-۶ و ۴-۶ الکسینکو از اوکراین)
کریستین از صربستان- رولند چینکوف از روسیه ( ۳-۶ و ۰-۶ کریستین از صربستان)
چایو سیلوا از برزیل – ساشا مرزتی از ایتالیا ( ۴-۶ ، (۸) ۶-۷ و ۶-۲ سیلوا از برزیل )
امیر والا معدنچیاز ایران – حمید رضا نداف از ایران ( ۴-۶ ، ۰-۶ و ۶-۲ نداف از ایران)
دومنیک واینگر از اتریش – تونی آندوریک از کرواسی ( ۲-۶ و ۳-۶ آندوریک از کرواسی)
همچنین در بخش ۲ نفره نیز ۸ دیدار برگزار شد که در پایان تیم های راه یافته به مرحله بعدی بازی ها مشخص شدند که نتایج کامل این بازی ها نیز به شرح زیر است:

استفان فرانسن – وسلی خولهف از هلند و جسی کالامبی – لوکاس زیلی از سوئیس ( استفان فرانسن ، وسلی خولهف ۳-۶ ۱-۶ )
الکساندر ایگوشین – الکساندر ژوربین از روسیه و واسیل آنتونسکو از رومانی – محمد شبیب از هلند ( واسیل آنتونسکو – محمد شبیب ۲-۶ ۲-۶ )
ابرئو مونزو از ونزوئلا – مارک ورورت از هلند و پاتریک گریگوریو از رومانی – کریستین سوله آ ازرومانی (ابرئو مونزو - مارک ورورت ۲-۶ ۴-۶ )
میشائیل لینزر از اتریش – مارک میگل از آلمان و نیزاربلماتی – یونس راچیدی از مراکش ( میشائیل لینزر - مارک میگل۳ -۱۰ ( ۲) ۷-۶ ۰-۶ )
اشکان دبیری – امید سوری از ایران و آنتونی مایکل الکسیو و لویس پرت از سوئیس (آنتونی مایکل الکسیو و لویس پرت ( ۴-۶ (۱) ۶-۷)
امیروالا معدنچی – شایان مهدی زاده فرد از ایران و کایو سیلوا – دالس تورینی ار برزیل ( کایو سیلوا – دالس تورینی ۲-۶ ۱-۶ )
وادیم الکسنکو – الکساندر کوشاکوو از اکراین و پاتریک از رومانی – ویکتور کریوی از رومانی ( پاتریک – ویکتور کریوی ۶-۱۰، ۷-۵ ۵-۷ )
دنیل گلنسی از ایرلند – کریستین از صربستان و بنجامین بالرت از موناکو – فرانسس آرتور ویبرت از فرانسه ( بنجامین بالرت از موناکو – فرانسس آرتور ویبرت از فرانسه۴ -۶ و ۳-۶ )
این گزارش حاکی است: ماسیمو مورلی از ایتالیا به عنوان سرداور و امیر حسین موسوی، مسیح صلاح، محمد سر یزدی به عنوان داوران نشان سفید و محمد رضا چیتگر، مهدی ملک زاده و سام صدری نیز به عنوان داوران ملی در این دوره از بازی ها حضور دارند.

یاد آور می شود: این رقابت ها به مدت ۳ هفته به میزبانی فدراسیون تنیس کشورمان توسط موسسه فرهنگی ورزشی آپت در جزیره کیش برگزار می شود .