به گزارش سرویس ورزشی برنا، مرحله چهارم و پایانی لیگ شنا ۱۵ و ۱۶ اسفندماه در استخر قهرمانی آزادی تهران برگزار می شود. تیم های شهید شهبازی زنجان، نفت تهران، چوکا تالش، بانک حکمت ایرانیان ارتش، سرزمین موج های آبی مشهد، مقاومت بسیج، نفت امیدیه و ناجیان راستین البرز در این رقابت ها حضور دارند.

*مجموع امتیازات تیم ها تا قبل از مرحله پایانی:
۱ موج های آبی مشهد با کسب ۶۷۴ امتیاز در مرحله سوم، مجموع: ۲۰۰۲
۲ مقاومت با کسب ۶۰۲ امتیاز در مرحله سوم، مجموع: ۱۷۸۹
۳ نفت تهران با کسب ۴۰۴ امتیاز در مرحله سوم، مجموع: ۱۲۵۸
۴ بانک حکمت ایرانیان ارتش با کسب ۲۹۶ امتیاز در مرحله سوم، مجموع: ۱۰۶۵
۵ ناجیان راستین البرز با کسب ۳۲۱ امتیاز در مرحله سوم، مجموع: ۹۷۲
۶ چوکا ا کسب ۳۳۰ امتیاز در مرحله سوم، مجموع: ۹۱۶
۷ شهبازی زنجان با کسب ۲۶۹ امتیاز در مرحله سوم، مجموع: ۷۴۹
۸ نفت امیدیه با کسب ۲۰۸ امتیاز در مرحله سوم، مجموع: ۴۰۶