به گزارش سرویس ورزشی برنا، با توجه به گزارش ناظر مسابقه بین تیمهای فولاد هفت الماس قزوین و دانشگاه آزاد تهران، محمدرضا اسلامی سرمربی تیم فولاد هفت الماس قزوین بدلیل توهین و برخورد با بازیکن تیم دانشگاه آزاد که منجر به اغتشاش و توقف بازی شد، با توجه به سوابق قبلی و با نظر به اینکه روش و رفتار وی خارج از شئونات ورزشی بوده و موجب تسری به سایرین و بدآموزی می شود، نامبرده به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده که درصورت تکرار، شدیدترین تصمیم درخصوص وی اتخاذ خواهد شد. 

به استناد گزارش ناظر مسابقه بین تیمهای سولن بهشت هیرکان و شهرداری تبریز، احمد محمودی نژاد بازیکن تیم شهرداری تبریز بعلت اعتراض و اعمال غیرورزشی، با توجه به مصوبه سازمان لیگ به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جریمه نقدی تنبیه می شود. ضمنا پزشک تیم شهرداری تبریز نیز حرکات ناشایستی داشته که به نامبرده اخطار نمائید درصورت تکرار با وی برخورد قاطع بعمل خواهد آمد. 

به استناد گزارش ناظر مسابقه بین تیم های سولن بهشت هیرکان و شهرداری تبریز در گرگان ،نظر به اینکه تماشاگران تیم بهشت هیرکان در جریان بازی شعارهای غیراخلاقی و زشت سر داده اند. برای آخرین بار به تیم سولن بهشت هیرکان اخطار می گردد که درصورت تکرار هرگونه تخلفی از سوی تماشاگران ، مسابقات این تیم بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد.