به گزارش سرویس ورزشی برنا، در همین راستا از ورزشکاران موردنظر خواسته شده است تا عصر روز پنجشنبه 25 اردیبهشت ماه خود را به کادر فنی معرفی نمایند.

این اردو تا 30 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.