به گزارش سرویس ورزشی برنا، مرحله نهایی این مسابقات با حضور 71 دارت انداز در خانه دارت مجموعه ورزشی کشوری تهران برگزار خواهد شد.

تاکنون در این رقابتها "کامبیز حافظی" از تهران با 132 امتیاز مقام اول را به خود اختصاص داده است، "عباس سمیعی" از تهران با 120 امتیاز و "رحیم هاشمی" از فارس با کسب 116 امتیاز به ترتیب دوم و سوم هستند.