به گزارش سرویس ورزشی برنا، هدف از برگزاری این نشست دریافت برنامه های سرمربیان تیم های ملی در اردوی بزرگسالان و سیاست فدراسیون در قبال تشکیل اردوی نوجوانان و جوانان بود که با امتحانات پایان سال تخصیلی تلاقی دارد.

مقرر شد در سن نوجوانان و بزرگسالان تمرینات صبح و عصر به مربیان استانی از سوی سرمربیان تیم های ملی انتقال داده شود تا آمادگی ملی پوشان حفظ و ارتقا یابد و هم چنین شیوه نامه انتخاب اعضای ملی به روز شود.