به گزارش سرویس ورزشی برنا، تیم ملی تكواندوی دختران كه خود را برای حضور در المپیك نوجوانان نانجینگ چین آماده می كند، تمرینات خود را در خانه تكواندو آغاز كرده است و تا زمان اعزام به مسابقات، این اردوها به طور مستمر ادامه خواهد داشت.

كیمیا علیزاده و مهسا جدی 2 تكواندوكاری هستند كه زیر نظر ندا زارع به عنوان سرمربی تمرینات خود را پیگیری خواهند كرد.

قرار است از فردا 2 الی 4 تكواندوكار به صورت هفته ای به عنوان حریف تمرینی در اردوی تیم ملی حضور داشته باشند و پس از پایان امتحانات مدرسه ای ورزشكاران، 2 تكواندوكار به طور ثابت به جمع علیزاده و جدی اضافه شوند.

تیم ملی دختران ایران توسط مهسا جدی، یك سهمیه المپیك نانجینگ را كسب كرده است.

رقابتهای المپیك نوجوانان از 26 تا 30 مردادماه میزبانی نانجینگ چین برگزار خواهد شد.