به گزارش سرویس ورزشی برنا، در انتخابات هیئت تیراندازی استان قزوین که با حضور دبیر فدراسیون، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان و سایر اعضای مجمع استان برگزار شد، حسین زکی زاده توانست با کسب بیشترین آرا، به مدت ۴ سال ریاست هیئت تیراندازی قزوین را بر عهده گیرد.

بر اساس این گزارش، حسین زکی زاده، ابراهیم برخورداری و علی احمدی، کاندیداهای احراز پست ریاست هیئت تیراندازی قزوین بودند، که پس از برگزاری انتخابات در دور اول و با توجه به حد نصاب نرسیدن آرای هرکدام از کاندیداها به ۵۰ درصد آرای کل، رای گیری به مرحله دوم کشیده شد.

در این انتخابات که در یک فضای گرم و به دور از حاشیه برگزار شد، در نهایت در دوره دوم حسین زکی زاده با کسب ۱۰ رای به عنوان رییس هیئت تیراندازی استان قزوین انتخاب شد.

گفتنی است، پیش از این، ریاست این هیئت را علی احمدی عهده دار بود.