به گزارش سرویس ورزشی برنا، تنها ملی پوشان دعوت شده از سوی کمیته فنی فدراسیون دوومیدانی امکان شرکت در این مسابقه انتخابی رادارند.

این رقابت ها در مواد 400 متر مانع، 400 متر، 110 متر مانع، پرتاب نیزه، پرتاب چکش و پرتاب وزنه برگزار می شود ضمن اینکه مسابقات دوهای نیمه استقامت نیز قرار است بزودی در یکی ازشهرهای شمالی کشورمان برگزار شود.