به گزارش سرویس ورزشی برنا، در این دیدار که مهران سرپرست معاونت امور هماهنگی حوزه ها و شهرستان های اداره کل ورزش و جوانان استان تهران نیز حضور داشت، مقرر شد نسبت به ارسال لیست پروژهای نیمه تمام به فرمانداری تهران اقدام شود.

فرماندار تهران نیز در این جلسه قول مساعد داد که در آینده نزدیک، دیداری با وزیر ورزش و جوانان و استاندار تهران داشته باشد تا انشاالله با تکمیل پروژه های نیمه تمام، شاهد افزایش سرانه پروژه های ورزشی تهران باشیم.

وی افزود:موضوع تکمیل پروژه های نیمه تمام را پیگیری خواهم کرد تا این پروژه ها تعیین تکلیف شوند و پروژه هایی که نیاز به بودجه قابل توجهی دارند به صورت مشارکتی به بخش خصوصی واگذار شود.
 
وی همچنین خواستار تداوم جلسات مستمر مدیران ورزش و جوانان با مجموعه فرمانداری تهران شد و بر ضرورت توجه بیشتر به مقوله جوانان تاکید کرد.

مچنین در این جلسه «سرپرست» معاون امور شهرستان های اداره کل نیز گزارشی از وضعیت فعالیت ادارات ورزش و جوانان شهر تهران ارایه کرد.

وی با یادآوری دیدار مدیرکل ورزش و جوانان با فرمانداران استان تهران، گفت: در تمامی شهرستان های استان شورای عالی ورزش به ریاست فرماندار تشکیل شده است.

سرپرست ادامه داد: با توجه به اهمیت پایتخت، برگزاری جلسه مشترک مدیران حوزه های چهارگانه ورزش و جوانان تهران با فرماندار یک نیاز بود تا وی با مسایل و مشکلات ورزش پایتخت آشنایی داشته باشد.

گفتنی است، این دیدار با حضور جعفر زرنگار رئیس حوزه شمالغرب، حسین خبیری رئیس حوزه جنوبغرب، علی ایلکا رئیس حوزه شمالشرق و اصغرپورگلفزانی رئیس حوزه جنوبشرق انجام شد.