به گزارش سرویس ورزشی برنا، توکلی افزود:برای نخستین بار در تاریخ این رقابتها تمامی بازیها در یک شهر از کشور میزبان برگزار می شود و دوحه دارای سالنهای مجهزی از این بابت است و هر 24 تیم در آن اسکان خواهند داشت.

وی ادامه داد: در دورهای قبلی به مانند 2013 اسپانیا کار مدیریت داوران برای هر شهر از کشور میزبان مشکل بود و با توجه به واحد بودن دوحه کار من و همکارانم در جهت چیدمان داوران بازیها راحت تر است.

وی گفت: کشورمان ایران چون برای نخستین بار است که در این رقابتها شرکت می کند تمامی نگاهها را به خود متوجه خواهد نمود و باید برای سربلندی آن تمامی دست اندرکاران ورزش تلاش کنند تا به مانند سایر رشته های تیم که امسال حضور خوبی در مسابقات جهانی داشته اند هندبال هم سهم خود را ادا نمیاید.

توکلی خاطرنشان کرد: قطریها سرمایه گذاری خوبی برای میزبانی بهتر و پوشش رسانه ای آن انجام داده اند و در رقابتهای سال 2015 تمامی علاقه مندان تجربه دیگری خواهند داشت و کشور میزبان سخت در تلاش است تا سالنهای برگزاری را از تماشگر پرنماید.