به گزارش سرویس ورزشی برنا، در این رقابت‌ها 10 تیم در 2 گروه 5 تیمی و به صورت دوره ای رفت و برگشت و به طور متمرکز در تهران به مصاف هم می روند.

هفته سوم پنجشنبه صبح و هفته چهارم بعدازظهر همان روز برگزار می شود.


برنامه هفته سوم و چهارم این مسابقات به شرح ذیل اعلام شد:

هفته سوم دور رفت گروه اول:

نفت تهران- مسکن و شهرسازی زنجان
هیات ووشوی کرمان- دبیری تبریز

هفته سوم دور رفت گروه دوم:
شهدای تربیت بدنی کرمانشاه- رنگ فیروزه شیراز
مقاومت بسیج- هیات ووشوی همدان

هفته چهارم دور رفت گروه اول:
هیات ووشوی کرمان- رعد آسای البرز
دبیری تبریز- مسکن و شهرسازی زنجان

هفته چهارم دور رفت گروه دوم:
مقاومت بسیج- هیات ووشوی گیلان
هیات ووشوی همدان- رنگ فیروزه شیراز

گفته می شود، در هفته اول این پیکارها نفت تهران با 6 امتیاز در صدر ایستاد، دبیری تبریز با 3 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم هیات ووشوی کرمان با تفاضل کمتر در جایگاه سوم ایستاد.
ضمن اینکه تیم‌های مسکن و شهرسازی تبریز و رعد آسای البرز بدون کسب امتیاز به ترتیب جایگاه چهارم و پنجم جدول رده بندی را به خود اختصاص دادند.

همچنین در گروه دوم تیم‌های مقاومت بسیج با 6 امتیاز، هیات ووشوی گیلان و هیات ووشوی همدان به ترتیب با 4 و یک امتیاز در جایگاه دوم و سوم این رده بندی ایستادند و تیم‌های رنگ فیروزه فارس و شهدای تربیت بدنی کرمانشاه بدون امتیاز در ردیف چهارم و پنجم قرار دارند.