به گزراش سرویس ورزشی برنا، پیش از این قرار بود دور جدید تمرینات وزنه برداران جوان و بزرگسال، از روز یازدهم دی ماه در استان کرمان برگزار شود، اما با توجه به آماده نبودن امکانات این استان، این اردو از روز شنبه در تهران آغاز شد و پس از 10 روز به کرمان منتقل خواهد شد.

براین اساس ملی پوشان تا روز دوشنبه 20 دی ماه در کمپ تیم های ملی تمریناتشان را ادامه می دهند و پس از آن برای ادامه تمرینات به کرمان می روند.
اردوی نخست ملی پوشان جوان و بزرگسال وزنه برداری تا روز جمعه اول بهمن ادامه خواهد داشت.