سردارمحمد درخشان که سالها به عنوان معاون پارلمانی سازمان تربیت بدنی فعالیت کرده در خصوص تشکیل وزارت ورزش و جوانان به خبرنگار ورزشی برنا گفت: ما این موضوع را باید از دو نظر مورد بررسی قرار دهیم.

1-کارشناسی: به نظر من وزارت ورزش هیچگونه تفاوتی با معاونت سازمان تربیت بدنی ندارد و حتی برخی ویژگی ها را نیز از کار می گیرد. کار در وزارت ورزش محدودتر از سازمان می شود. گمان می کنم برخی نگرانی ها در خصوص نظارت و پاسخگویی در سازمان تربیت بدنی در ذهن نمایندگان مجلس وجوددارد که این مشکل نیز با راهکارهایی قابل حل است.

به نظرم فقط به دلیل حل مشکل نظارت است که مجلس به تشکیل وزارت ورزش رای اعتماد داد.

2-خارج از بحث کارشناسی: جامعه ورزش کارش را با موفقیت در بازی های آسیایی پشت سرگذاشت و در حال برنامه ریزی برای المپیک است. تشکیل وزارتخانه و پروسه زمانی آن بدون تردید باعث بلاتکلیفی می شود و ما زمان را از دست می دهیم.

به این ترتیب المپیک آینده تحت الشعاع این حرکت خواهد بود. البته باید به نظر مجلس احترام گذاشت و فکر می کنم سازمان تربیت بدنی باید قبل از این اتفاق از آن جلوگیری می کرد. در دوره فعالیت من چند بار این موضوع مطرح شد و با اقدامات بازدارنده که صورت گرفت مجلسی ها مجاب به صرف نظر از این ماجرا شدند.