منصور قنبرزاده مدیرعامل باشگاه نفت تهران به خبرنگار ورزشی برنا گفت:انتقال باشگاه نفت به اراک فعلا منتفی است.

وی در توضیح این خبر گفت: از سازمان لیگ نامه ای به دست ما رسیده است مبنی بر اینکه طبق قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا انتقال باشگاه نفت تهران به اراک ممکن نیست زیرا در صورتی این امر ممکن است که نفت جایگزین یک باشگاه خصوصی اراکی شود نه استانداری و چون در اراک باشگاهی با این شرایط وجود ندارد عملا این بحث منتفی می شود.