به گزارش سرویس ورزشی برنا، جوانان جودوکار ایران که در حال حاضر به دلیل آغاز امتحانات درسی از تمرینات درون اردویی به دور هستند، با پایان امتحانات، تمرینات خود را از سر خواهند گرفت.

فدراسیون طبق برنامه تدوین شده خود با پایان امتحانات، جودو کاران جوان را وارد اردو کرده و مهیای حضور در مسابقات مختلف خواهد کرد.

لازم به یاد آوری است سرمربیگری تیم جوانان را مجید زارعیان برعهده دارد.