فرماندار شهرستان چرداول در جمع اساتید دانشگاه ها گفت: نقش و حضور دانشگاهیان در توسعه اقتصادی وفرهنگی ضروری است.
 
به گزارش خبرنگار برنا در ایلام، کولانی فرماندار شهرستان در جمع اساتید دانشگاه‌های شهرستان با اشاره به نامگذاری سال اقتصاد وفرهنگ با عزم ملی ومدیریت جهادی و عزم دولت تدبیر وامید برای حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی گفت: حضور ونقش فعال دانشگاهیان وفرهیختگان جامعه در توسعه اقتصادی و فرهنگی بسیار ضروری و ارتباط دانشگاه ها با مجموعه ادارات و بخش های صنعت، کشاورزی ضروری و لازم است.

وی افزود: برای تحقق این روابط دانشگاه با تشکیل تیم پژوهشی وعلمی وبرگزار جلسات مستمر در محیط دانشگاه در همه زمینه های علمی و تخصصی باعث پیشرفت در شهرستان خواهد شد.