نماینده دهلران در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر جهاد کشاورزی در این سفر رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را مسوول مطرح کردن مشکل خشکیدگی جنگل های بلوط ایلام و رویشگاه زاگرس در نهادهای بین المللی از جمله ˈسازمان خواروبار و کشاورزی جهانیˈ (فائو) کرد.

به گزارش خبرنگار برنا در ایلام، علی محمد احمدی در حاشیه سفر و دیدار وزیر جهاد کشاورزی از طرح های آب و خاک و کشاورزی شهرستان دهلران گفت: وزیر جهاد کشاورزی در این سفر رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را مسوول مطرح کردن مشکل خشکیدگی جنگل های بلوط ایلام و رویشگاه زاگرس در نهادهای بین المللی از جمله ˈسازمان خواروبار و کشاورزی جهانیˈ (فائو) کرد.

وی ادامه داد: خشکیدگی جنگل های بلوط ایلام و استان های زاگرس با توجه به گستره شش میلیون هکتاری این رویشگاه و نقش زیست محطیی آن نه تنها تبعات زیان بار اقلیمی در داخل بلکه خارج از کشور نیز برجای خواهد گذاشت.

نماینده دهلران در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت باید موضوع خشکیدگی جنگل های زاگرس به ویژه عرصه های ایلام که دارای بیشترین بحران است را جدی گیرد و برای مقابله با آن اعتبارهای لازم تخصیص دهد.
 
احمدی همچنین در ادامه گفت: حضور وزیران دولت در استان ها از جمله مناطقی مانند ایلام باعث شتاب بخشی به کارها، پیگیری مسائل مردم و کمک به رفع مشکلات بخش‌های مختلف می شود.

وی بیان کرد: سفر دوره ای وزرای دولت به استان ایلام و دیدن مسائل و موانع از نزدیک و به شکل زنده اسباب رسیدگی فوری و در اولویت قرار گرفتن رفع آنها را فراهم خواهد کرد.
 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: این حضور باعث می شود که وزرا، مشکلات و چالش ها را به هیات دولت منعکس کنند که در نتیجه آن تصمیم های خوبی نیز اتخاذ خواهد شد.
 
احمدی بیان کرد: نشست با پیمانکار طرح 50 هزار هکتاری توسعه زمین های کشاورزی دهلران در دشت عباس، عین خوش و فکه و دیدار از مراکز خرید کلزا و رسیدگی به مشکلات کلزاکاران این شهرستان از دیگر برنامه های مهم سفر حجتی بود. بروز عوامل غیر طبیعی مانند تغییر اقلیم، ریزگردهای عربی، خشکسالی های پی در پی و شیوع آفت هایی مانند سوسک چوب خوار، بیماری ذغالی و آفت انگلی لورانتوس در چند سال گذشته باعث نابودی کامل یک میلیون از شش میلیون هکتار جنگل های رویشگاه زاگرس در 11 استان کشور شده است. بر پایه بررسی ها، جنگل های بلوط ایلام در این میان اکنون در اوج بحران خشکیدگی قرار دارد به گونه ای که تاکنون 100 هزار هکتار برابر با یک پنجم از گستره این عرصه ها در استان به کلی نابود شده است.