فرمانده انتظامی استان ایلام فعال کردن نقش گروه های مردمی و محله محور یا تعلق اجتماعی که نوعی سرمایه اجتماعی نیز محسوب می شود در سطح شهرها و روستا‌ها رادر پیشگیری از ابتلا افراد و بویژه جوانان مهم عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار برنا در ایلام ، سردار "علی دولتی" نقش پژوهش و تجزیه و تحلیل وضعیت موجود مصرف مواد مخدر در استان را در ارائه راه کارهای علمی مبارزه با این پدیده خانمان سوز مورد تاکید قرارداد.

وی افزود: برای مبارزه با مواد مخدر در سطح جامعه نباید صرفا به برگزاری همایش ها وجلسات اکتفا کرد ودر این رابطه حضور تمامی دستگاه های اجرایی ومربوطه حائز اهمیت است.
 
فرمانده انتظامی استان ایلام فعال کردن نقش گروه های مردمی و محله محور یا تعلق اجتماعی که نوعی سرمایه اجتماعی نیز محسوب می شود در سطح شهرها و روستا‌ها رادر پیشگیری از ابتلا افراد و بویژه جوانان مهم عنوان کرد.
 
این مقام مسئول با اشاره به اجرای طرح های پاکسازی نقاط آلوده، برخورد با خرده فروشان مواد افیونی و پیشگیری از اعتیاد جوانان به مواد مخدر را از مهم ترین اهداف اجرای طرح های پلیس در سال جاری بیان کرد.

وی تقویت شیوه زندگی اسلامی و کاربردی کردن تعالیم اسلام در زندگی روزمره مردم رادر ایجاد سلامت روان و نشاط اجتماعی مورد تاکید قرار داد.