به گزارش خبرنگار برنا در ایلام، مدیرکل دفترآموزش ومشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در همایش کشوری «هاواربلوط» درایلام ضمن ابلاغ سلام معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست به جمع حاضر، عامل عمده ناهنجاریهای زیست محیطی کشور را عدم ارائه آموزش صحیح و ارتقای دانش آحادمردم نسبت به مسائل زیست محیطی دانست.

درویش گفت: اگر مردم بینش لازم را کسب کنند مانند تمام بخش های دیگر در امور حفاظت از محیط زیست نیز وارد عمل خواهند شد.
 
وی عملکرد سمن های زیست محیطی را نتیجه آموزش مردم در مقطعی از زمان عنوان کرد و گفت: حفظ محیط زیست ریشه در سنت های دیرینه اقوام کهن ایرانی دارد و وظیفه مسوولان را در انجام کارهای فرهنگی جهت حفظ محیط زیست بسیار مهم دانستند.

درویش ادامه داد: در استان ایلام 36 سازمان مردم نهاد زیست محیطی فعال دراستان وجود دارد که نسبت به جمعیت آن در ترازهای اول کشوری قراردارد که ناشی از علاقمندی همه اقشار جامعه از قبیل دبیران، دانشجویان، دانش آموزان و... برای عضویت در این سمن ها هستند.

وی به تأکید معاون محترم رئیس جمهور ورئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور بر توانمندی سمن های زیست محیطی وافزایش جوامع ملی ومحلی اشاره کرد و گفت: این دفتر درنظر دارد نسبت به تأسیس شبکه های استانی، منطقه ای وملی اقدام کند و برنامه های توانمندسازی به‌صورت منطقه ای در جهت تبادل اطلاعات وافزایش دانش، بینش ونگرش اعضای آنها در سالجاری خبرداد.

مدیرکل دفتر آموزش ومشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور افزود: آموزش و فرهنگ سازی نقش اساسی و کلیدی را در حفاظت از محیط زیست برعهده دارد و ما معتقدیم که آموزش های ما چه به‌صورت مجازی و مستقیم یا رو در رو باید منجر به یادگیری شوند.

درویش در پایان گفت: هر زمان که آموزش های ما متناسب با نیاز مخاطبان و تغییر در بینش و نگرش جوامع اتفاق افتاد آنموقع می توانیم ادعا کنیم که یادگیری های ما مثمر ثمر بوده و شاهد محیط زیستی سالم و عاری از هرگونه آلودگی خواهیم بود.