استاندار ایلام گفت: بی شک در راستای رفع مشکلات بیکاری که گریبان گیر بسیاری از جوانان تحصیل کرده این استان است، فعال شدن مرز مهران و استفاده از تمامی ظرفیت این مرز بین المللی می تواند نقش بسیار مهم و اساسی را ایفا کند و در پی آن اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در سایه اقتصا مقاومتی و توجه به تولیدات داخلی برای صادرات به وجود می آید.
 
به گزارش خبرنگار برنا در ایلام، محمدرضا مروارید، در آستانه ورود رئیس جمهور گفت: ایلام از نظر داشتن ظرفیت ها و استعدادهای ویژه در زمینه های صنعت، آب و خاک وضعیت بسیار خوبی دارد و تنها نیازمند توجه است که دکتر روحانی توجه ویژه ای نسبت به استان ایلام دارند.
 
استاندار ایلام تصریح کرد: بی شک در راستای رفع مشکلات بیکاری که گریبان گیر بسیاری از جوانان تحصیل کرده این استان است، فعال شدن مرز مهران و استفاده از تمامی ظرفیت این مرز بین المللی می تواند نقش بسیار مهم و اساسی را ایفا کند و در پی آن اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در سایه اقتصا مقاومتی و توجه به تولیدات داخلی برای صادرات به وجود می آید.
 
وی گفت: مشکلات ایلام، را بارها و بارها از طریق رسانه ها، اعلام شده و راه حل رفع آن نیز تخصیص اعتبارات و جذب سرمایه گذاران است که انشاء الله با توجه ویژه ی رئیس جمهور محترم به سمت رفع این محرومیت ها حرکت خواهیم کرد.

مروارید عنوان کرد: در سفر رئیس جمهور به ایلام، امیدواریم با تخصیص اعتبارات و ایجاد جذابیت های مناسب برای ورود سرمایه گذاران بتوانیم مشکلات ایلام را برطرف کرد.