به گزارش خبرنگار برنا در ایلام، وزیر ورزش وجوانان در پایان سفر خود به شهرستان ایوان از پروژه های سالن وزنه برداری و استایوم چمن مصنوعی آزادی این شهرستان بازدید کرد.

دکتر محمود گودرزی به جهت تکمیل محوطه سازی و تامین تاسیسات در سالن وزنه برداری و همچنین ساخت سکوی تماشیان برای زمین چمن مصنوعی قول مساعد داد در صورت تامین پنجاه درصد بودجه از طرف استانداری ایلام وزرات ورزش وجوانان پنچاه صد درصد مابقی را تامین خواهد کرد.
 
وی از فرماندار شهرستان ایوان و مدیر کل ورزش وجوانان خواست با استانداری تعامل که موضوع انشاء الله به‌طور مطلوب برای ورزشکاران این شهرستان مرتفع شود.