وزیر ورزش و جوانان : هدف دولت تدبیر و امید ایجاد تعامل بین المللی است

به گزارش خبرنگار برنا در ایلام، وزیر ورزش و جوانان سیاست دولت تدبیر و امید را مبنی بر آرامش عنوان کرد و گفت: آن چه که در دولت یازدهم مسلم است جهت گیری سیاسی و کلامی به منظور تنش زدایی در محیط داخل و ایجاد تعامل با جامعه بین المللی است.

دکتر محمود گودرزی که ظهر امروز به عنوان وزیر معین رئیس جمهور در شهرستان ایوان حضور یافت، ضمن ابلاغ سلام گرم دکتر روحانی به جمعیت حاضر در مسجد جامع ایوان از حضور صمیمی مردم این شهرستان که حامی و پشتیبان دولت تدبیر و امید هستند تقدیر کرد.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به این نکته که دولت دکتر روحانی از بدو تشکیل با مشکلات عدیده ای روبه رو بوده است،‌ گفت: آن چه در این دولت مسلم است جهت گیری سیاسی و کلامی به منظور تنش زدایی در محیط داخلی و ایجاد تعامل با جامعه بین الملل است.

وی سیاست دولت یازدهم را مبنی بر آرامش بخشی به جامعه و مردم عنوان کرد و گفت: در آرامش است که می توان مشکلات جامعه را دید و با جهان خارج تعامل و گفت و گو کرد. البته این تعامل با بین الملل باید با رعایت عزت و سربلندی مردم ایران و برای حفظ منافع ملی جامعه باشد.

وی در این باره اظهار کرد: دوری جستن از حرکات تنش زا هم در داخل کشور و هم در خارج از آن یکی از مهم ترین نکاتی است که اهمیت بسزایی برای دولت دارد که خوشبختانه پس از شروع کار دولت جدید امروز شاهد کاهش تحریم ها هستیم و دنیای استکبار متوجه شده که باید به خواسته های به حق دولت ایران پاسخ مثبت بدهد.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: تامین سلامت فردی و اجتماعی مردم نیز یکی از وظایف حکومت است که به همین منظور بخش عظیمی از بودجه صرف این حیطه خواهد شد. هدف دولت این است که در بخش سلامت سرمایه گذاری کند.

گودرزی هم چنین تقویت زیرساخت های جامعه را موجب تقویت بنیه اقتصادی مردم دانست.

وی یکی دیگر از اهداف مهم را ایجاد امنیت قضایی عنوان کرد و گفت: در همین راستا سیاست هایی اتخاذ شده که به صورت ضربتی این مشکل مرتفع شود.

وزیر ورزش و جوانان در ادامه ضمن گوش دادن به خواسته های مردم شهرستان ایوان قول مساعد داد؛ با توجه به این که نماینده رئیس جمهور در این شهرستان است، گزارش همه مسایل مربوط به پروژه های عمرانی و سایر مسایل مربوط به شهرستان را در جلسه شورای اداری که بعد از ظهر امروز در محل استانداری ایلام برگزار می شود به محضر رئیس جمهور برساند.
 
وی همچنین در بخش ورزش شهرستان قول مساعد داد تا با هماهنگی معاونان خود مشکلات این بخش نیز مرتفع شود. وزیر ورزش و جوانان در مورد حوزه جوانان نیز خاطرنشان کرد: با توجه به ایجاد روحیه نشاط و تحرک در جوانان پیشنهاد می کنم جوانان این شهرستان با مجوزی که از سوی وزارت ورزش و جوانان به آن ها داده می‌شود سازمان های مردم نهاد را دربخش های فرهنگی،‌ هنری،‌ اجتماعی و ... فعال کنند تا بتوان فعالیت های مربوط را به سایر جوانان ارائه کرد.