«محمود گودرزی» وزیر ورزش و جوانان در حاشیه سفر به ایلام گفت: باید زمینه‌های سرمایه گذاری در استان های کم تر توسعه یافته ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار برنا در ایلام، محمود گودرزی در حاشیه بازدید از سالن ورزشی وزنه برداری شهرستان ایوان در پاسخ به این سئوال که شما برای استانهای چون ایلام که از طرف بخش خصوصی حمایت نمیشوند چه راهکاری دارید؟ گفت:در این استانها نه اینکه اسپانسر مالی وجود نداشته باشد بلکه باید سعی شود برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی مشوق ایجاد شود که این کار از طریق استانداری ،وزارت و اداره کل ورزش وجوانان ،انگیزه سرمایه گذاری در بخش های ورزشی ایجاد شود.
 
وی همچنین تصریح کرد: در قانون بودجه احکام خوبی برای حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی دیده شده که باید از این ظرفیت ها توسط مسئولان استان و وزارت استفاده شود.