به گزارش خبرنگار برنا در ایلام، محمدرضا مروارید در همایش روابط عمومی دستگاه های اجرایی ایلام در محل سرسرای همایش های استانداری اظهار کرد: روابط عمومی را باید شالوده و عنصر محوری سازمان دانست و به نوعی موفقیت و شکست و کارآمدی و ناکارآمدی دستگاه وابسته به عملکرد این حوزه است.

وی ادامه داد: روابط عمومی موفق کسی است که بر افکار مدیر دستگاه نفوذ و سلطه دارد و از این هنر برای تدوین و پیشبرد برنامه ها، تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و سیاستگزاری های سازمان بهره می گیرد.

عمومی به عنوان بخشی از این مقوله مهم و مفهوم گسترده وظیفه و رسالت نزدیکی دولت ها و ملت ها را بر عهده دارد.
 
مروارید تاکید کرد: روابط عمومی یعنی مغز دستگاه اجرا و قلب سازمان و این مسوول روابط عمومی است که باید با به کارگیری خلاقیت و استفاده از تجربه، تخصص و هنر خود، مدیر دستگاه و سازمان را در اجرای برنامه ها، اهداف و خط مشی یاری دهد.

وی گفت: روابط عمومی ها رسالت بسیار خطیر و وظیفه منحصر به فردی در پیوند مردم با دستگاه و دستگاه با مردم دارند و مادام که خود را باور نکنند، نمی توانند باور مردم را به دستگاه و مدیر را به سمت خود جلب و جذب کنند.
 
استاندار ایلام افزود: تحقق اهداف سازمان، پاسخگویی، اعتقاد به شفافیت کارها، هم افزایی با کارکنان، کمک به مدیر سازمان، رعایت حقوق مردم و شهروندان، آگاهی و اشراف به ماموریت ها و مسوولیت ها، نقدپذیری، داشتن راهبرد و برنامه و اعتقاد به حق پایش مردم بر عملکرد دستگاه از وظایف و تکالیف یک روابط عمومی موفق، اثربخش و به تعبیر دقیق علمی و امروزی  "روابط عمومی تحلیل گر" است.

وی توضیح داد: روابط عمومی ایده آل، مطلوب و وظیفه شناس نه توجیه می کند و نه تبیین، بلکه تحلیل گر است که با برنامه ریزی و مشاوره برای تحقق رویدادها و روندها به مدیر دستگاه کمک می کند و در ترسیم سیاست ها و خط مشی های سازمان نیز رویکرد مشارکت جویانه دارد.

مروارید اظهار کرد: روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان باید این گونه عمل کنند یعنی از مخاطبان درک متقابل داشته باشند و با اعتماد به نفس، دلیل و منطق قوی افزون بر حفاظت و حمایت از منافع سازمان، از منافع مردم، دولت و سازمان های دیگر هم پاسداری می کنند.

نماینده عالی دولت در ایلام بیان کرد: روابط عمومی ها باید در پیوند با رسانه ها و خبرگزاری ها پیشقدم باشند و از این ظرفیت ها برای تبیین کارها و خدمات نظام و دولت به مردم بیشترین استفاده کنند.

وی گفت: با وجودی که در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت ها و اقدام‌های بی شماری برای توسعه و آبادانی کشور و استان ایلام انجام شده اما اعتقاد داریم که باز هم کار و خدمت بسیار است که برای رفاه و پیشرفت ملت باید با جان و دل آنها را اجرا کرد.

مروارید یادآور شد: خوشبختانه اکنون بسترها و ظرفیت های بسیاری در استان وجود دارد که یکی از مهمترین آنها رسانه ها و مطبوعات محلی است که باید روابط عمومی‌های دستگاه های اجرایی از این امکانات برای معرفی دستاوردها، خدمات و فعالیت های نظام و دولت بهره گیرند.