مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) ایلام گفت: بانکها نقش مهمی در توانمند سازی مددجویان دارند

به گزارش خبرنگار برنا در ایلام، علی حسین احمدی در دیدار با مدیریت امور شعب بانک ملت استان ایلام بیان کرد: بخش عمدهای از توانمند سازی مددجویان این نهاد مدیون همکاری بانک ها است و اگر این همکاری ها نبود در توانمندسازی و اشتغال مددجویان مشکل داشتیم.

وی بابیان اینکه دولت در حال حاضر توجه ویژه‌ای به این نهاد دارد، افزود: عملکرد موفق کمیته امداد در زمینه اشتغال زایی در جامعه باعث شده است که دولت با اعتماد به سوی همکاری با این نهاد بیاید.
 
احمدی تصریح کرد: کمیته امداد در حال حاضر یکی از اصلی ترین متولیان اشتغالزایی در جامعه وکشوربه حساب می آید.

وی با اشاره به اینکه بانک ملت متولی دریافت و پرداخت کمک های حامیان طرح اکرام به ایتام است، افزود: بانک ملت تمهیداتی را به عمل آورده تا مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد مرتفع شود.

وی تصریح کرد: ادامه چنین مشکلاتی باعث خواهد شد که تعداد حامیان این طرح ریزش و در آینده کاهش داشته باشد.

مدیرکل امداد استان اضافه کرد: از آنجایی که کمک‌های داوطلبانه افراد نیکوکار به این نهاد نقش مهمی در رفع مشکلات نیازمندان دارد امداد خواستار انتخاب راحت ترین مسیر در این زمینه است.