به پیشنهاد استاندار ایلام و موافقت وزیر کشور مجید عسگری به‌عنوان فرماندار آبدانان و سیروس مرادحاصلی بعنوان فرماندار بدره منصوب شدند.

به گزارش خبرنگار برنا در ایلام، عسگری پیش از این به عنوان کارشناس مسئول برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری آبدانان مشغول به خدمت بوده است و اکنون نیز به عنوان فرماندار جدید شهرستان آبدانان منصوب شد.

براساس این گزارش مرادحاصلی اواخر سال گذشته به عنوان سرپرست فرمانداری بدره منصوب شده بود که اکنون حکم وی به عنوان فرماندار از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور تایید شد.